​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

ảnh TQT 8-2017.jpg 
TRẦN QUANG TUYẾN


 • 30/7/2018                Được bổ nhiệm làm Đại sứ CH XHCN Việt Nam tại CH Thổ Nhĩ Kỳ
 • 10/2017 - 7/2018     Quyền Tổng biên tập - Báo Thế giới và Việt Nam - Bộ Ngoại giao
 • 06/2017 - 10/2017   Phó Vụ trưởng - Báo Thế giới và Việt Nam -  Bộ Ngoại giao
 • 05/2014 - 06/2017   Công sứ/Người Thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
 • 09/2010 - 05/2014   Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao
 • 06/2007 - 07/2010   Tham tán Công sứ/Người thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
 • 03/2004 - 06/2007   Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao
 • 02/2001 - 02/2004   Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng - Văn phòng bộ - Bộ Ngoại giao
 • 03/1998 - 02/2001   Chuyên viên Vụ Châu Mỹ - Bộ Ngoại giao
 • 12/1994 - 01/1998   Bí thư thứ ba rồi thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
 • 07/1987 - 12/1994   Chuyên viên Vụ Bắc Mỹ (nay là Vụ Châu Mỹ) - Bộ Ngoại giao
 • 1985 - 1987               Phục vụ trong quân đội.
 • 1979 -1984:             Đại học Ngoại giao (chuyên nghành Quan hệ Quốc tế) - Bộ Ngoại giao

  ​Có vợ và hai con.​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​