​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Picture of Ambassador Hai.jpg 
ĐỖ SƠN HẢI

Họ và tên:  Đỗ Sơn Hải

Ngày sinh: 09/9/1963

Quê quán: Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Quan hệ quốc tế

Ngoại ngữ: Nga D, Anh C

Gia đình: Có vợ và 03 con 

Quá trình công tác

03/1995-09/1996Công chức dự bị, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao
10/1996-11/2000Phó Chủ nhiệm bộ môn Sử Quan hệ Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao
12/2000- 09/2002Chủ nhiệm bộ môn Sử Quan hệ Quốc tế, Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao
09/2002-01/2004Phó Chủ nhiệm khoa – Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao
02/2004 – 12/2004Quyền Trưởng khoa – Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao
12/2004 – 10/2008Trưởng khoa - Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao
10/2008-12/2016Phó Vụ trưởng, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao
12/2016-05/2020Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy
07/2020 – 11/2021Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao
03/2022 - nayĐại sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

​             

 

 

 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​