Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đăng nhập
| English
 • TT

  DANH MỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

  Đơn vị tính

  Mức thu
  (USD)

  A

  BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO

  I

  Cấp hộ chiếu:

  1

  Cấp mới

  Quyển

  70

  2

  Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

  Quyển

  30

  3

  Bổ sung, sửa đổi

  Quyển

  15

  4

  Dán ảnh trẻ em

  Quyển15

  5

  Cấp lại do để hỏng hoặc mất

  Quyển

  150

  II

  Giấy thông hành:

  1

  Cấp mới

  Quyển

  20

  2

  Cấp lại do để hỏng hoặc mất

  Quyển

  40

  3

  Cấp tem AB (cấp cho hộ chiếu phổ thông đi việc công)

  Chiếc15

  III

  Quốc tịch

  1

  Nhập quốc tịch

  Người

  250

  2

  Trở lại quốc tịch

  Người

  200

  3

  Thôi quốc tịch

  Người

  200

  IV

  Đăng ký con nuôi

   

  Thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/07/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

  Trường hợp

  150

  V

  Quy định khác 

   

  Người Việt Nam định cư tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Cam-pu-chia hoặc những nước đang có chiến tranh, dịch bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng nộp lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao bằng 20% mức thu tương ứng với loại công việc quy định tại Biểu mức thu này

  B

  BIỂU MỨC THU PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO

  I

  Thị thực các loại:

  1

  Loại có giá trị nhập xuất nhập cảnh 01 lần

  Chiếc

  25

  2

  Loại có giá trị nhập xuất cảnh nhiều lần

  a)

  Loại có giá trị đến 03 tháng

  Chiếc

  50

  b)

  Loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng

  Chiếc

  95

  c)

  Loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm

  Chiếc

  135

  d)

  Loại có giá trị trên 01 năm đến 02 năm

  Chiếc

  145

  e)

  Loại có giá trị trên 02 năm đến 05 năm

  Chiếc

  155

  g)

  Thị thực cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi (không phân biệt thời hạn)

  Chiếc

  25

  3

  Chuyển thị thực từ còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới

  Chiếc

  5

  II

  Xác nhận, đăng ký công dân

  1

  Cấp giấy Miễn thị thực

  Chiếc

  10

  2

  Cấp giấy Xác nhận đăng ký công dânBản5

  3

  Khai sinh

  a)

  Đăng ký khai sinh

  Bản

  5

  b)

  Đăng ký lại việc sinh

  Bản

  15

  4

  Kết hôn

  a)

  Đăng ký kết hôn

  Bản

  70

  b)

  Đăng ký lại việc kết hôn

  Bản

  120

  5

  Khai tử

  a)

  Đăng ký khai tử

  Bản

  5

  b)

  Đăng ký lại việc khai tử

  Bản

  15

  6

  Nhận cha, mẹ, con

   

  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

  Bản

  200

  7

  Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung các vấn đề đã đăng ký tại Cơ quan Đại diện Việt Nam hoặc tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và đã ghi chú vào sổ tại Cơ quan Đại diện Việt Nam

  Bản

  30

  8

  Đăng ký giám hộ chấm dứt giám hộ, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau

  Bản

  30

  9

  Các việc đăng ký, xác nhận khác

  a)

  Cấp bản sao trích lục

  Bản

  5

  b)

  Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài

  Bản

  10

  c)

  Cấp xác nhận về việc đã ghi vào Sổ các thay đổi theo bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với: thay đổi quốc tịch; xác định cha, mẹ, con; xác định lại giới tính; nuôi con nuôi; ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn; công nhận việc giám hộ; tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

  Bản

  10

  d)

  Ghi vào Sổ các việc: khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử và những thay đổi khác đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và cấp bản chính trích lục

  Bản

  20

  e)

  Xác nhận đủ điều kiện kết hôn

  Bản

  20

  g)

  Xác nhận người có quốc tịch Việt Nam; người có gốc Việt Nam; liên quan đến quốc tịch theo yêu cầu của công dân

  Bản

  20

  h)

  Xác nhận một số nội dung cụ thể khác theo yêu cầu của công dân (còn sống, đang cư trú tại sở tại, hiện có con đang học tại trường A, B,…)

  Bản

  20

  III

  Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự

  1

  Hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu

  Bản

  10

  2

  Chứng nhận lãnh sự

  Bản

  10

  IV

  Công chứng, chứng thực

  1

  Công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch (trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bất động sản, hợp đồng góp vốn bằng bất động sản, văn bản thỏa thuận phân chia tài sản, văn bản khai nhận di sản là bất động sản)

  Bản

  50

  2

  Chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký người dịch trong các văn bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

  Bản

  10

  3

  Công chứng di chúc và việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc; công chứng văn bản từ chối nhận di sản

  Bản

  20

  4

  Cấp bản sao văn bản công chứng

  Bản

  5

  5

  Cấp hoặc chứng thực các giấy tờ và tài liệu liên quan đến tàu biển, tàu bay và các loại phương tiện giao thông khác

  Bản

  15

  V

  Xác minh giấy tờ, tài liệu (không kể tiền cước phí)

  Hồ sơ/bản

  50

  VI

  Tiếp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Việt Nam

  1

  Nhận lưu giữ di chúc, bảo quản giấy tờ, tài liệu và đồ vật có giá trị của công dân Việt Nam

  Bản hoặc 1 hiện vật/năm

  20

  2

  Tiếp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Việt Nam cho các cơ quan có thẩm quyền trong nước (không kể tiền cước phí)

  Bản hoặc 1 hiện vật

  10

  VII

  Một số quy định khác

  1

  Người Việt Nam định cư tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Cam-pu-chia hoặc những nước đang có chiến tranh, dịch bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng phí trong lĩnh vực đối ngoại bằng 20% mức thu tương ứng với loại công việc quy định tại Biểu mức thu này

  2

  Mức thu phí làm gấp/ngoài giờ, khi hồ sơ đã hợp lệ so với mức thu tại biểu này

  a)

  Trong ngày (24 tiếng): bằng 150% mức thu tương ứng với loại công việc quy định tại Biểu mức thu này

  b)

  Ngày hôm sau (36 tiếng): bằng 130% mức thu tương ứng với loại công việc quy định tại Biểu mức thu này

  c)

  Ngoài giờ làm việc, ngoài giờ nhận hồ sơ, ngày nghỉ, ngày lễ: bằng 140% mức thu tương ứng với loại công việc quy định tại Biểu mức thu này​

 • Hiện biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự ở nước ngoài được áp dụng theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 (Thông tư 264) và Thông tư số 113/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC (Thông tư 113).

  Cơ quan đại diện xin trân trọng thông báo và xin mời theo dõi toàn văn hai thông tư chi tiết tại đây (264-btc.signed.pdf và TT+113.pdf).

  Xin trân trọng cảm ơn. • BNG.jpg

 • Embassy hotline
  +90 (545) 7858548​

  Bản đồ​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • baohocongdan_vn.gif​​
 • CLS.jpg

 • TCDL.jpg

    Về đầu trang