Đại sứ quán xin trân trọng đăng tải infographic về thủ tục cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam dưới đây:


Infographic_VN.jpg 


Infographic_EN.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​