1.png

Thông tin về chương trình học bổng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ 2023

Học bổng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ là chương trình học bổng toàn phần do chính phủ tài trợ, được trao cho các sinh viên và nhà nghiên cứu xuất sắc theo đuổi chương trình toàn thời gian hoặc ngắn hạn tại các trường đại học hàng đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chương trình có áp dụng cho cấp đại học, thạc sỹ, Ph.D.

I. Chương trình học bổng bao gồm:

- Miễn toàn bộ học phí.

- Học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ với khóa học tiếng 1 năm.

- Được cung cấp chỗ ở.

- Hỗ trợ vé máy bay khứ hồi đến – rời Thổ Nhĩ Kỳ khi bắt đầu – kết thúc khóa học.

- Được cung cấp bảo hiểm y tế.

- Cung cấp trợ cấp hàng tháng. 1700 TL ở cấp đại học, 2400 TL ở cấp thạc sĩ và 3000 TL ở cấp tiến sĩ mỗi tháng.

II. Đối tượng đăng ký:

- Công dân đến từ mọi quốc gia ngoài Thổ Nhĩ Kỳ.

- Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sẽ tốt nghiệp vào cuối năm học hiện tại (trước tháng 8 năm 2022).

- Các nghiên cứu sinh.

- Giới hạn độ tuổi: 

Chương trình đại học: dưới 21 tuổi

Chương trình thạc sĩ: dưới 30 tuổi

Chương trình tiến sĩ: dưới 35 tuổi

Chương trình nghiên cứu: dưới 45 tuổi

- Thành tích học tập tối thiểu:

Đối với ứng viên đại học: 70%

Đối với ứng viên tốt nghiệp thạc sỹ: 75%

Đối với thí sinh ngành Y, Nha khoa, Dược: 90%

III. Hồ sơ nộp ứng tuyển

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ, thẻ ID hoặc hộ chiếu hợp lệ.

- Ảnh thẻ trong thời gian gần.

- Kết quả kỳ thi quốc gia (nếu có)

- Văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

- Bảng điểm

- Kết quả thi quốc tế (GRE, GMAT, SAT, v.v.) nếu được yêu cầu bởi Đại học hoặc Chương trình được chọn

- Các kết quả kiểm tra ngôn ngữ quốc tế như TOEFL, Delf nếu được yêu cầu bởi Đại học hoặc Chương trình đã chọn

- Một đề xuất cho một chủ đề nghiên cứu và một ví dụ bằng văn bản về nghiên cứu mà bạn đã thực hiện (chỉ cho các ứng dụng tiến sĩ).

IV. Thời hạn ứng tuyển

Các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn tại website https://www.turkiyeburslari.gov.tr/fulltimeprograms  chậm nhất vào ngày 20/2/2022.

Thời gian các vòng của học bổng như sau:

Nộp hồ sơ: 10/1-20/2; Xét duyệt hồ sơ: tháng 3,4,5/2023; Phỏng vấn: tháng 6,7; Thông báo kết quả trúng tuyển: đầu tháng 8.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​