Danh sách các Hiệp định đã được ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ:    

Trong nỗ lực hoàn thiện nền tảng pháp lý tạo nhằm điều kiện cho Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau, Chính phủ hai nước đã ký kết nhiều Hiệp định song phương như:

 • Hiệp định hợp tác Thương mại, Kinh tế và Kỹ thuật (tháng 8/1997);

 • Nghị định thư về hợp tác Kinh tế và Thương mại (tháng 2/1998);

 • Hiệp định miễn thị thực cho Hộ chiếu Ngoại giao (11/6/1998); 

 • Hiệp định hợp tác Văn hóa, Khoa học và Giáo dục (ngày 28/10/1999);

 • Nghị định thư về Hợp tác Nông nghiệp (ngày 02/03/2000);

 • Hiệp định khung về Khoa học, Công nghệ và Môi trường (ngày 02/03/2000);

 • Hiệp định hợp tác Du lịch (tháng 8/2004);

 • Hiệp định hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước (ngày 23/6/2005);

 • Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Công vụ và Ngoại giao, và Hộ chiếu Đặc biệt (đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ);

 • Hiệp định hợp tác chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán và vận chuyển trái phép ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác (năm 2007);

 • Thỏa thuận hợp tác giữa hai phòng Thương mại và Công nghiệp và thành lập Hội đồng doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam (năm 2009);

 • Hiệp định bảo hộ và khuyến khích đầu tư (năm 2014);

 • Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (năm 2014);

 • Hiệp định hợp tác về hàng không dân dụng và hàng hải (năm 2015);

 • Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam về khu vực thương mại tự do, khu vực chế biến hàng xuất khẩu, khu vực kinh tế và kinh tế đặc biệt (năm 2017);

 • Hiệp định hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan (năm 2017).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​