​​​​​​​​​Danh sách cán bộ ngoại giao:
 
1. Ông ĐỖ SƠN HẢI, Đại sứ 
Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Hương
ĐT: + 90 (312) 446 8049
 ​​
2. Bà NGUYỄN QUỲNH MAI, Bí thư thứ Nhất (Chính trị)
ĐT: + 90 (312) 448 0185

3. Bà NGUYỄN PHÚ TÂN HƯƠNG, Bí thư thứ Nhất (Lãnh sự)

ĐT: + 90 (312) 446 8049

4. Ông TRỊNH ĐÌNH CƯỜNGTùy viên (Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục​)

ĐT: +90 (312) 446 8049, số máy lẻ: 114

VĂN PHÒNG THƯƠNG VỤ TẠI ISTANBUL
Địa chỉ: Hattat Halim Sok, No:6 D3 Gayrettepe, Beşiktaş, Istanbul

ĐT:  + 90 (212) 267 3668​​
Fax: + 90 (212) 267 4988​.​​​​​

1. Ông LÊ PHÚ CƯỜNG, Tham tán Thương mại

2. Ông NGUYỄN HỮU TRƯỜNG, Bí thư thứ Ba

​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​