​​​Danh sách cán bộ ngoại giao
 
1. Ông Trần Quang Tuyến, Đại sứ 
Phu nhân Đặng Thị Kim Yến
ĐT: + 90 (312) 446 8049
 ​
2. Ông NGUYỄN TRỌNG KIM, Bí thư thứ Nhất (Chính trị)
ĐT: + 90 (312) 448 0185

3. Bà TRẦN THỊ KIM THU, Bí thư thứ Nhất (Lãnh sự)

ĐT: + 90 (312) 446 8049

4. Bà NGUYỄN THỊ MÂYBí thư thứ Hai (Kinh tế & Văn hóa​)

ĐT: +90 (312) 446 8049, số máy lẻ: 114

VĂN PHÒNG THƯƠNG VỤ TẠI ISTANBUL
Địa chỉ: Hattat Halim Sok, No:6 D3 Gayrettepe, Beşiktaş, Istanbul

ĐT:  + 90 (212) 267 3668​
Fax: + 90 (212) 267 4988​.​​​​​

1. Ông LÊ PHÚ CƯỜNG, Tham tán Thương mại

2. Ông NGUYỄN HỮU TRƯỜNG, Tùy viên Thương mại

​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​