​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

LuongThanhNghi.jpg 
PHẠM ANH TUẤN


Thông tin cá nhân

Đang cập nhật ...

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​