Hiệp định hợp tác thương mại, kinh tế và kỹ thuật (tháng 8/1997).
Nghị định thư về hợp tác kinh tế và thương mại (tháng 2/1998).
Thoả thuận miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao (ngày 11/6/1998).
Hiệp định hợp tác văn hoá, khoa học và giáo dục (28/10/1999).​
Nghị định thư về hợp tác nông nghiệp (2/3/2000).
Hiệp định khung về hợp tác khoa học kỹ thuật và môi trường (2/3/2000).
Hiệp định hợp tác du lịch (8/2004).
Thoả thuận Hợp tác hai Bộ Ngoại giao  (23/6/2005);
Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, hộ chiếu đặc biệt (đối với TNK).
Thành lập Hội đồng doanh nghiệp TNK-Việt Nam;
Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác.
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​