​​​​​​Danh sách cán bộ ngoại giao
 
1. Ông Trần Quang Tuyến, Đại sứ 
Phu nhân Đặng Thị Kim Yến
ĐT: + 90 (312) 446 8049
 ​​
2. Bà Nguyễn Quỳnh Mai, Bí thư thứ Nhất (Chính trị)
ĐT: + 90 (312) 448 0185

3. Bà NGUYỄN PHÚ TÂN HƯƠNG, Bí thư thứ Nhất (Lãnh sự)

ĐT: + 90 (312) 446 8049

4. Bà HOÀNG THU THỦYBí thư thứ Nhất (Kinh tế & Văn hóa​)

ĐT: +90 (312) 446 8049, số máy lẻ: 114

VĂN PHÒNG THƯƠNG VỤ TẠI ISTANBUL
Địa chỉ: Hattat Halim Sok, No:6 D3 Gayrettepe, Beşiktaş, Istanbul

ĐT:  + 90 (212) 267 3668​
Fax: + 90 (212) 267 4988​.​​​​​

1. Ông LÊ PHÚ CƯỜNG, Tham tán Thương mại

2. Ông NGUYỄN HỮU TRƯỜNG, Tùy viên Thương mại

​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác

Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:62e9d49f-8764-f0c8-06c2-fa180676daaa