​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐẠI SỨ QUÁN 
Địa chỉ: 414 Sokak, No: 14, Birlik Mahallesi,06610 Çankaya, Ankara
ĐT:  + 90 (312) 446 8049
Fax: + 90 (312) 446 5623
Email: vnemb.tr@mofa.gov.vn  hoặc: dsqvnturkey@yahoo.com
lãnh sự: dsqvnturkey@gmail.com 
Điện thoại khẩn cấp: +90 545 785 ​​8548​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​